Εκπαίδευση προσωπικών βοηθών (Συνοδών, Φροντιστών) Ειδικών στην παροχή της Δομημένης Υποστήριξης της Καθημερινότητας

  • Εκπαίδευση προσωπικών βοηθών (Συνοδών, Φροντιστών) Ειδικών στην παροχή της Δομημένης Υποστήριξης της Καθημερινότητας σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στην παροχή της υπηρεσίας.

Τίτλοι εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • Η θεωρητική προσέγγιση της αναπηρίας.
  • Το κοινωνικό και το ιατρικό Μοντέλο της αναπηρίας.
  • Ο ρόλος του Προσωπικού Βοηθού - Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.
  • Η δημιουργία ομάδων και μικρό-ομάδων - Η δυναμική της ομάδας και η σύσταση της.
  • Διαχείριση κρίσεων - Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες ανά κατηγορία αναπηρίας.
  • Αξιολόγηση, Πρακτική εφαρμογή, Προσομοίωση, Εποπτεία.

...


Εκπαίδευση μεταναστών, οφελούμενων της ΜΕΤάδρασης, στο Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού ΑμεΑ.

 Συνεργασία:

''ACT FOR CARE AMKE - METADRASIS''


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ