Υπηρεσίες


  • Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ 
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη Ομάδων - Ατόμων - Φορέων σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 
  • Σχεδιασμός - Υλοποίηση και Συντονισμός Δράσεων για την  επανένταξη ατόμων με αναπηρία 
  • Ενίσχυση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
  • Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας σε θέματα Κοινωνικής Ισότητας