Η ζωή ανήκει σε όλους 

ACT FOR CARE - Αστική μή Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Φωτογραφίες


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η Act For Care είναι ο πρώτος Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμός στην Ελλάδα που εκπαιδεύει και παρέχει Προσωπικούς Βοηθούς για άτομα με Αναπηρία. Υλοποιεί προγράμματα Συνοδείας μέσω μιας καινοτόμου υπηρεσίας, ΔΟΜ.Υ (Δομημένης Υποστήριξης της Καθημερινότητας), που έχει σκοπό να διευκολύνει την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών σε όλα τα επίπεδα.


Οι ανάγκες της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας, αποτελούν για εμάς στόχους για:

  • Παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού σε άτομα με αναπηρίες.
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη Προσωπικών Βοηθών.
  • Δράσεις και Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής ισότητας .
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα και ημερίδες με σκοπό την επιμόρφωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας ,για βοήθεια μέσω του εξειδικευμένου μας προσωπικού!